Tarifas de envío

Tarifas de envío

Envío: España 6 €
Recibir pedido: Entre 24-96 horas
Instrumentos de madeira: Entre 15-20 días
A partir de pedidos de 200 €: Envío gratuito

Envío: Europa 11 €
Recibir pedido: Entre 3-7 días
Instrumentos madeira: Entre 15-20 días
A partir de pedidos de 200 €: Envío gratuito